Träff och skillshare i Gállok 13-22 augusti/Gathering and skillshare in Gállok 13-22 august

Nu bjuder vi in till en träff och ett skillshare i Gállok, nära Jokkmokk i Sápmi

Kampen mot gruvprojektet i Gállok har pågått i många år nu. 2013 fanns ett protestläger med folk som försökte stoppa provborrningarna och malmsprängningarna. De lyckades aldrig stoppa gruvbolaget, men de försenade dem och fick folk att organisera sig.

Just nu är det upp till regeringen att fatta ett beslut ifall det blir ett ja eller ett nej gällande gruvan. Men vi kommer inte vänta på deras beslut. Vi har redan tagit vårt – Inga gruvor i Gállok! Inte nu, inte någonsin.

Denna kamp är nära sammankopplad med Samernas kamp. I 400 år har de så kallat svenska, norska, finländska och ryska staterna koloniserat Sápmi. Med kulturmord som vapen försökte de utplåna den Samiska själen och det Samiska folket. De lyckades aldrig.

Så i mitten på augusti samlas vi i norr. Huvudfokuset på träffen kommer vara att koppla ihop de olika kamperna i Sápmi. Så vi står enade mot exploateringen och förgiftandet av våra vatten, berg, skogar och vår luft. Mot gruvor, vind- och vattenkraftverk, industrier, kalhyggen, kärnkraftverk, pipelines och så vidare. Låt oss samlas och dela våra färdigheter och erfarenheter. Hur kan vi stödja varandra? Hur kan vi skapa en sund och långsiktig motståndskultur?

Om du vill bidra med en workshop, ett samtal, en diskussion eller vad som helst kontakta oss så vi kan göra plats för det i schemat.

Du kan läsa mer på nomineingallok.noblogs.org eller här på kolonierna.se
Kontakta oss på kolonierna at riseup punkt net.

No mine in Gállok!

Call for a gathering and skillshare in Gállok, near Jokkmokk in Sápmi (so called sweden).

The struggle against a mining project in Gállok have been going on for many years now. In 2013 there was a protest camp where people were trying to stop the drilling and blowing up of the ground. They never managed to completely stop the mining company, but they managed to delay them and get people organised.

Right now it’s up to the so called swedish government to decide if someone will be allowed to start the mine or not. But we will not wait for their decision. We have already made ours – No mine in Gállok! Not now, not ever.

This struggle is closely connected to the struggle of the Sami people, the indigenous people of Sápmi. For 400 years, the so called swedish, norwegian, finnish and russian states have colonised Sápmi. With the use of cultural genocide they tried to wipe out the Sami people. They never succeded.

So in mid august we meet in the north. The main focus of this gathering will be to connect the different struggles in Sapmi. So we can stand united against the exploitation and contamination of our water, mountains, air and forests. Against mines, windmills, dams, industries, clearcuts, nuclear power plants, pipelines and so on. Let’s come together and share our skills and experiences. How can we support each other? How can we create a good and persistent culture of resistance?

If you want to contribute with a workshop, a talk, a discussion or whatever, contact us so that we can put it in the schedule.

You can read more on nomineingallok.noblogs.org or here on kolonierna.se
Contact us at kolonierna at riseup dot net

No mine in Gállok!

Skogsupproret mot Sveaskog

För oss som bor här uppe är det ingen nyhet att de sista skogarna håller på att försvinna. Med skogarna faller vi. Det är så enkel matematik. Vi ser timmerbilarna fullastade försvinna neråt. Vi bor i söderns skafferi. Gång på gång tömmer dom markerna utan att ge något tillbaka.

Sveaskog är bara en av alla dom.

Nu går samer och andra missnöjda och förbannade människor ihop och försöker sätta käpparna i hjulen på det statligt ägda skogsbolaget Sveaskog. Initiativet kallas ”Skogsupproret” som började i november förra året med att storma Sveaskogs kontor i Stockholm. Vi tänker inte ge upp. Vi känner inte att vi har något annat val än att försöka utveckla en hållbar motståndskultur. Ingen annan kommer att rädda oss. Vi måste göra det själva. Det är väl ganska uppenbart.

Paharova

Natten den 22 april intog en grupp Paharova i Ängeså sameby. Några byggde en näverkåta mitt på vägen där skogsmaskinen skulle ta sig ut. Några satte sky-pods i träden som i sin tur var knutna i tunnor fyllda av cement med en lock-on där en människa skulle kunna låsa fast sin arm när polisen kom. Längre ner byggdes fler lock-ons och senare även en monopod direkt i anslutning till skördaren. I skogen sattes det upp en lavvu med kamin där vi kunde torka kläder och mysa i värmen.

Vräkningen kom tidigare än väntat, och vi var tyvärr dåligt förberedda. Polisjävlarna rev alltihop inklusive näverkåtan. En person klättrade upp på kåtan och satt där i några timmar. Trots att kåtan var uppenbart instabil fortsatte de att ta bort slanor medans personen satt där uppe. Efter att ha skakat lite i kåtan, och med alla möjliga skrämseltaktiker försökt få ner personen, tände de en eld istället och började bränna upp slanorna. Poliserna skrattade och skämtade medans elden tog sig.

Kolonialismen slutade aldrig.

Juoksuvaara

Samtidigt ockuperade några andra människor Juoksavaara och blockade skogsmaskinen där med sina kroppar och kedjade fast sig. Efter vräkningen i Paharova flyttade fokuset till Juoksavaara där renbetes-timmerhage byggdes tvärs över vägen framför ett torn. I skotaren knöts ännu en sky-pod. På det nya kalhygget ligger stockarna uppradade. Gamla träd. De som vet. En skog som aldrig varit kalhuggen förut. Brandstubbar. Meter höga myrstackar. Gigantiska sälgar. Sorg och uppgivenhet. Ilska och frustration.

Det spelar ingen roll om vi förlorar. Det visste vi redan att vi skulle göra. Men vi blir bättre och vi blir fler. Vi vet att vi har oddsen emot oss, men vi kan inte stå och se på.

Om du vill engagera dig är hela sommaren fullspäckad av möjligheter. Vi har kommit i kontakt med arga samer som Sveaskog måste meddela innan de ska avverka. Och eftersom vi vet var de är kan vi förstöra deras planer så gott vi kan. Ju mer ekonomisk skada desto bättre. Antingen kontakta ”Skogsupproret” eller bilda en egen autonom grupp med valfri nisch och kör på med eller utan namn. Alla möjliga taktiker behövs. Det är ingen som vet vad det är som kommer att fungera i slutändan. Antagligen en kombination av det mesta. Vi lär oss eftersom.

Vi är ett gäng i framförallt norr som försöker skapa en autonom kaotisk kultur av motstånd och frigörelse. Skogsupproret fortsätter oavsett namn. Det här är sista striden. Sen är de sista skogarna avverkade. Tidsperspektivet är skrämmande.

”Skogsupproret” har tre krav:

STOPPA SKOGSMISSBRUKET
Riksdagen ska stoppa avverkning av all kvarvarande naturskog, upphör med kalhyggen i skogsbruket och låt trädplantager åter utvecklas till levande, artrika ekosystem.

AVKOLONISERA SÁPMI
Skogsbruk som påverkar traditionella samiska renbetesmarker, jaktmarker och fiskevatten ska endast ske med samiskt medgivande, och mark i Sápmi som stulits av staten ska efterhand återlämnas till samisk förvaltning.

DEMOKRATISERA VÅR SKOG
Låt medborgarråd ta fram ett ramverk för ett rättvist skogsbruk på skogsmark utanför Sápmi, som bekämpar pågående klimatkatastrof och massutrotning och lämnar en livskraftig skog för framtida generationer.

Den verkliga anledningen till starka restriktioner är risken för revolution.

Det är att ta en risk idag att ens yttra dom här tankarna som följer. Låt dig bli upprörd om du vill. Se det som ett tidsdokument i undergångens framtid, skriven av en punkanarkist född i fel tid. Går samhället snabbt till att bli öppet, frihetligt och demokratiskt 2021, bortse från denna text.

Som anarkist/anti-auktoritär vet man att folket vid makten skiter fullständigt i om folk dör eller inte. Hade dom brytt sig hade vi kollektivt lätt kunnat rädda dom 14000 barn som dör varje dag på grund av brist på mat och/eller sjukvård. Vi hade kunnat stoppa dom luftföroreningar som varje år dödar 9 miljoner människor, vi hade kunnat distribuera insulin till dom 2 miljoner som varje år dör av diabetes och vaccin till dom 2 miljoner som dör i tuberkulos. Visst bryr sig regeringar om folk på hemmaplan mer än folk på andra platser eller med andra hudfärger. Men samtidigt skiter dom i sina egna barn som kommer växa upp till ett klimatförändrat katastrofklimat på grund av industrin dom bygger hela samhället på. Kanske är det ur den liberala läran hur man stoppar klimatmotstånd genom att skuldbelägga individer före industriernas, rikingars och politikers agerande som har lett fram till dagens politik kring det virus som inte får sägas vid namn. Genom att få oss att slåss mot varandra (skuldbelägga, kritisera etc) istället för att slåss mot makten för resurser till mer och bättre vård, tillgång till någotsånär nyttig näringsrik mat, möjlighet till hälsosammare livsstilar etc. kan dom komma undan. Genom att förespråka social distansering (vilket i förlängningen innebär lockdowns) som huvudsakliga princip för att hindra pandemin kan dom kuva alla former av massprotester och rörelser som behövs för att upprätthålla demokratin. Ja det är ett ständigt arbete som måste utföras, maktens människor kommer aldrig att se problemen med att makt koncentreras till dom själva få. Till och med att göra saker för att stärka sitt immunförsvar ska ses som pseudovetenskap och i princip avfärdas (även om 84% av alla med svåra besvär även hade brist på vitamin d), men det är ett helt eget sidospår, likaså att vi alltid dött i ålderns höst av olika sjukdomar som influensor och att även med coroban i samhället blir vi 2 år (Män) och 3 år (Kvinnor) äldre än vi blev år 2000 enligt preliminär statistik från SCB och jag minns inte att vi då var förtvivlade över att vår medelålder var knappa 80 år. Det normala förflyttas hela tiden, alla ska ha mer och mer och bli äldre och äldre. Det är så framstegstanken funkar, en liten tillbakagång på endast ett par år och hela väst freakar ur. Ganska känsligt ämne, för med ett varmare klimat kommer vi att få det extremt mycket ”sämre” materiellt och livskvalitetsmässigt under vår livstid (iaf vi hyfsat unga) och troligtvis kommer det bli färre av oss som i krigstiderna som kommer med global resursbrist att bli mycket färre som når en så hög ålder som 80 år. Även maktens koncentration förskjuts ständigt. Får politiker och makthavare fritt spelrum så kan det gå snabbt till totalitarism (se tex Kinas 1900-talshistoria). Koroban är en ganska mild sjukdom som är farlig för dom som är väldigt gamla och sjuka i normala fall och den har använts politiskt för att koncentrera makten mer, något vi punkanarkister slarvigt kallar fascism. Gränser stängs världen över, restriktioner införs, grundlagar om yttrande-, samlings- och religionsfrihet slängs ut (utan att dom vanliga lagarna kring grundlagar tas någon hänsyn till), övervakningen ökar, Internetjättarnas makt spårar och på allt det skäller vi på varandra för att inte vara duktiga lydiga kuggar. Allt detta påhejat av gammelmedia som sprider information om antalet döda i sjukdomen med fantasifullt skräckinjagande rubriker, istället för att på ett mer nyanserat sätt kanske jämföra med hur många som ändå skulle dött under samma period eller hur många som skulle dött ändå inom en viss tidsram. Det är som att åtgärderna får kosta vad som helst för resten av samhällets medborgare, psykiskt, ekonomiskt, maktlöshet, etc. Det finns inget utrymme att tänka dom två tankarna: Ja, sjukdom dödar vissa, men tid dödar alla. Och ska vi ta bort år av allas våra liv för att vissa ska leva något år längre. Vi kommer (en del av oss) att bli gamla och vi kommer alla att dö. Döden är vår enda säkra framtid och det är något vi alla kanske behöver hitta ett sätt att hantera. Och för en 45 årig politiker (genomsnittet i Sveriges riksdag) kanske inte ett eller två år verkar så mycket, men ju yngre man är ju längre är samma tid. Att t.ex. få två av sina år i tonåren bortkastade på distansundervisning och ensamhet (nej jag köper inte techjättarnas hopp om att det digitala kan ersätta fysiskt närhet) är inte bara extremt länge utan kommer förmodligen ha helt oöverskådliga effekter i framtiden. Sjukdom dödar vissa, tid dödar alla. Vi lever nu, inte sen. Vi går alla mot döden, tiden tickar ner, det är därför vi måste leva.

Men medmänsklighet då? Är inte alla människor lika mycket värda? Jo självklart är det så, det är bara att det rimmar illa med ovan nämnda barn t.ex., vissa är ansedda mer värda i dagens makthierarki och den som inte vågar sätta sig in i det för att det skulle vara för jobbigt vågar inte se hela innebörden i allas lika värde. Men sjukvårdspersonalen då? Ja, har inte dom ett ypperligt tillfälle att organisera sig och kräva bättre arbetsvillkor nu? Särskilt när en strejk skulle vara extra hotande. Men kan man inte göra vissa uppoffringar för en period för att många ska överleva ett tag till? Jo, självklart, frågorna med den här texten är mer: kommer det vara en tillfällig period? Kommer frihet och demokrati återkomma till nivåerna före? Kommer denna strategi nyttjas igen när folk blir för stökiga för makten? Vilka nya register (som t.ex. hälso- och vaccinationsstatus) kommer att börja föras och hur kommer dom att användas för att kontrollera och diskriminera människor? Kommer den kollektiva depressionen sitta i hos världens befolkningar? Är inte ett deprimerad tillstånd bortkastad livstid det med? Kommer det fortsätta med restriktioner, lockdowns och förbud mot samlingar när nya muterade coronavirus kommer? Helgar ändamålet medlen?

Det tog bara några månader av pandemi innan Kina hade infört sina fascistlagar i Hong Kong, något som miljontals människor demonstrerat mot bara några månader innan och långvariga kravaller förts mellan frihetskämparna och fascistpolisen. I USA blev den efterlängtade BLM-rörelsen större än någonsin trots corokan, vem vet vilken uppgörelse med historien som hade kunnat äga rum om det inte vore för att skräckpropagandan användes som ”crowd control”? Här i Sverige kan vi, om vi inte protesterar se hur statens sveaskog skövlar vår sista fina natur, hur Sverigedemokraternas nassepolitik mer och mer införs (gränser stängs och politiker bråkar om antal invandrare istället för att stå upp för medmänsklighet och asylrätt bl.a.), hur det ser omöjligt ut att protestera mot något storföretag eller politik då våra rörelser här i Sverige (och västvärlden) så ofta och i stor utsträckning bygger på att vara moraliskt överlägsen – då när det blivit omoraliskt att ens samlas så kan man inte göra något alls… Eller man kan hålla på med så kallad Internetaktivism, som är totalt kontrollerbar och därför totalt ofarlig för dom rådande maktstrukturerna. Godhetsrörelserna har gått in i en återvändsgränd och kommer aldrig att kunna bli samma sak igen. Kanske är det tur för kanske kommer vi snart sluta tro på att storföretagen frivilligt kommer att ställa om till att bli hållbara ”goda”. Kanske är det äntligen tid för revolution mot makten som håller uppe statens gränser, svälter barn, göder rika, skövlar naturen, gynnar storföretagen, dödar arter, vår framtid och frihet. Kanske kan vi istället för att behöva använda godhet som argument tala om olika intressen, tex: jag har intresset av att vi ska kunna leva på planeten i framtiden och jag skiter i ditt intresse av att tjäna massa pengar på en gruva som förstör en plats och vatten för all framtid, let’s fucking fight! Kanske var den väldigt nära och denna pandemi ett sätt att förhala den ofrånkomliga revolution som krävs för att rädda livet på jorden. För vissa av oss som riskerat liv och hälsa (ofta med stora konsekvenser och ibland död) för frihet, naturen och rättvisa så är livet nu inte det viktigaste. Vi skulle offra våra liv om vi visste att det räddade oss från fascism och naturapokalyps. Och det är inte alla som köper skuldbeläggandet att du går runt och dödar folk om du gör någonting alls nuförtiden, det är bara ett jävla klasshat från dom som kan beställa sin mat från dom lågavlönade fodoraarbetarna med pissvillkor som istället får ta den ansvarssmällen. Du är inte fri från skuld och ingen av oss är det, get the fucking over it! Vissa kan inte inte röra sig i världen, vissa kan inte jobba hemma och vissa tror att den kollektiva depression folket får av att socialt distanserna sig för med sig mycket större risker för samhället nu och framöver än själva pandemin. Bara misstron mot varandra och alla nya mellanmänskliga konflikter den här strategin fört med sig är kanske förödande! Men genom tjatig repetition och censur av läkare och folk som säger emot så har det blivit konsensus med social distansiering som ”lösning”.

Rädslan i ett samhälle tenderar att sitta kvar mycket länge, något som alltid verkar utnyttjas. Efter 9/11 kunde flera säkerhets- och övervakningslagar införas ”tillfälligt” i USA, inte alla upphörde sen och massövervakningen av medborgare (avslöjad av Snowden) fortsätter förmodligen än idag. Det krävs mod för att göra motstånd så som Snowden, eller så som det krävs av alla aktivister som behövs för att stoppa kapitaliskgangstrarna vid makten från att utrota världens alla djur och människor. Hur lång tid kommer det ta innan vi är tillräckligt modiga för att agera adekvat i den undergångssituation vi befinner oss i när det kommer till miljön? Det återstår att se om och när kommer människor att våga gå tillbaka till det ”normala”? En sån här stor kampanj kommer förmodligen sätta sina spår av rädsla under en lång lång tid även om vaccinen skulle göra dom under dom lovar. När kommer någonting närmare demokrati kunna återvända i Hongkong? När kommer den teknologiska spårningen av folk upphöra? När kommer gränserna öppnas? Kommer maktens män att säga nu är det lugnt att massprotestera mot oss igen?

Jag hoppas att denna text vrider om som en kniv stucken i bröstet på vissa. Men konsensus kommer aldrig så länge jag lever att få köra över rätten att få lätta sitt hjärta. Yttrandefriheten är angripen idag, det från ett bakhåll, istället för att hålla en diskussion vid liv censureras och skammas den som tänker annorlunda. Friheten är viktigare än livet, för utan den är livet inte värt att leva.

När dagen X kommer! Gallok uppdatering

Varje steg Beowulf och deras samarbetspartners tar för att öppna en
gruva i Gallok är ett steg för nära. Den tänkta gruvan skulle sträcka
sig flera kilometer i alla väderstreck samt hundratals meter rakt ner i
jorden/berget. Detta skulle lämna ett stort sår i marken.

Och bortsett från fulheten och utrotningen av allt levande på platsen kommer en gruva att få både förödande sociala och ekologiska konsekvenser. Hela projektet är bara som en fortsättning på och förlängning av den kolonialism och det förtryck mot samerna och deras livsstil som pågått i flera hundratals år. Det finns faror för hela Lule älvdal med risk för dammhaveri och grundvattenföroreningar av diverse tungmetaller som tex kvicksilver (som är ett extremt potent nervgift som ansamlas i kroppens vävnader).

I augusti när folk var på plats i Gallok vaknade några första morgonen av att en polishelikopter cirkulerade tätt inpå ovanför tälten. De måste varit väääldigt oroliga för oss om de bekostade sig att flyga en helikopter så långt iväg och länge bara för vår säkerhet att inte bli smittade av corona. Dessutom kom två poliser varje dag och tittade till oss och försökte vara trevliga. De flesta bara ignorerade dem. Vi vet hur de arbetar sen sist…

Denna gången dök ingen Beowulf upp. Det sägs att de inte fick ihop det pga av reserestriktioner och brist på saker de behövde eller nått.  Den enda tiden som är relativt säkrad nu är att de inte får påbörja sitt arbete november – april utan samebyns medgivande. Men i arbetsplanen står det också att de i huvudsak kommer att ”prioritera att arbeten utförs under tidsperioden maj – november”. Oavsett när de kommer så är de skyldiga att meddela samebyn minst 10 dagar innan. Nu har de också fått ett förlängt prospekteringstillstånd vilket gör att de har på sig ända tills sommaren 2022 om vi har förstått det rätt.

Gällande det rättsliga läget har företagets miljökonsekvensbeskrivning avvisats av Länsstyrelsen lokalt ett flertal gånger och nu är det upp till regeringen att bestämma om Beowulf ska få sin bearbetningskoncession eller inte.

Det känns väl ganska orimligt att Beowulf skulle dyka upp och göra sitt innan november när de inte ens har meddelat samebyn än. Så det känns jävligt skönt. Men så klart så vet man aldrig. Oavsett när så kommer vi att försöka att starta en mobiliseringsstorm när dagen X kommer (dvs när vi vet att de ska komma förhoppningsvis minst 10 dagar i förväg). Då hoppas vi att vi kan hjälpas åt att sprida och mobilisera motståndet så fort som möjligt. Så håll ögon och öron öppna för när utropet för stöd kommer. Om du funderat över att åka till Gallok för att hjälpa till att skydda platsen; gör dig redo och håll dig redo! Använd gärna den närmsta tiden för att lära dig mer om kampen som först här de senaste åren, och berätta för dina vänner och bekanta!

Det finns även ett facebook-event vars datum hänger i luften och kommer att ändras när dagen X kommer: ”Stoppa kolonisationen av Sapmi

För mer info:
Kolonierna.se

kolonierna@riseup.net

Hejja Dannenröderskogen!

Dannenröderskogen i närheten av Frankfurt i Tyskland är ockuperad för att försöka förhindra den planerade skövlingen för att fortsätta anlägga motorväg A49 därigenom. 85 hektar blandskog med träd upp till 300 år gamla kommer i så fall rensas. Vräkning av trädkojor och strukturer i skogen är på gång alldeles strax. Packa väskan, sätt dig på en flixbuss eller lifta ner. Det kan hända redan i början av nästa vecka!

Ju längre ni väntar… Gallok växer!

Beowulf har ännu inte dykt upp i år. Däremot var intresset från media och att engagera sig i motståndet stort. Folk från hela europa samlades för att bla lära känna platsen, diskutera strategier, organisera oss, simma och dricka samtidigt, lära oss, hålla ceremoni, leka, elda, plocka hjortron och öva blockad-tekniker. Samtidigt utfördes ockupation utanför Beowulfs kontor i London.

Beowulf! Ju längre ni väntar desto mer förberedda kommer vi att vara. Desto större och fler kommer vi att vara. Motståndet växer. Tack alla som dök upp i Gallok i somras! Känns fantastiskt att känna hur rörelsen växer och hur vi blir listigare, kunnigare och farligare hela tiden.

*

Beowulf hasn’t showed themselves this year yet. But the interest from media and to engage in the resistance was great. Folks from all over Europe gathered to among other things get to know the place, discuss strategies, organize, swim and drink at the same time, learn, hold ceremony, play, sit in front of the fire, pick cloudberries and practice blockade techniques. At the same time there was an occupation outside of Beowulfs office in London.

Beowulf! The longer you wait the more prepared we will be. The bigger and more we will be. The resistance is growing. Thanks everyone who showed up this summer! It feels fantastic to feel how the movement is growing and how we become more clever, knowledgable and dangerous all the time.

Gallok: Läger-info

Här kommer lite mer detaljer inför lägret.

Transport: För er som inte vet så är det här en vägbeskrivning från Jokkmokk till platsen där lägret kommer att vara (ungefär). Det finns en buss som går 15:30 varje vardag som en kan ta till svängen i Randijaur och sen gå eller kanske bli hämtad där efter överenskommelse. Folk som behöver skjuts, vill bli hämtade eller ska köra hit någonstans ifrån med plats i bilen får gärna höra av sig så vi kanske kan samordna med samåkning.

Mat: Lägret är självorganiserande av de människor som kommer till platsen. Men vi tänker att det skulle vara trevligt att göra en så inkluderande måltid som möjligt åtminstone en gång per dag (alltså typ vegansk, glutenfri och utan diverse allergener). Hade varit perfekt om alla som har möjlighet tar med en del mat till det gemensamma (ifall en inte vill laga själv då som såklart också är okej). Närmsta mataffär är i Jokkmokk. Observera allergi-info nedan!!

Allergi-info: Vi har en person som anmält luftburen allergi:
Dödsfarliga allergier (får ej finnas som spårämnen)
Selleri (luftburet), rot och stjälk/blekselleri
Fänkål (fänkålsfrön går bra)
Palsternacka
Libbsticka (selleriört)
(Dessa är vanligt förekommande i buljonger och kryddblandningar)

Och följande frukter/grönsaker
Granatäpple
Stjärnanis
Färsk koriander
Mangold
Pak/bok choi

Vi har även en nötallergiker och en som undviker gluten. Det kommer även hundar under träffen.

Det har varit mycket problematik och diskussioner kring alkohol och droger så vi vill hålla lägret fritt från det, och ber folk som ändå vill göra det någon annanstans än på lägret denna helgen.

Det har också uppstått mycket oro gällande att så mycket folk kommer till Jokkmokk och tar med sig Covid-19. Vi ber därför folk att ha detta i åtanke när de rör sig där. På lägret kommer vi ha handsprit och tvättstation.

Packning: Allt som behövs för att sova och bo ute. Rekommenderar bland annat mygghatt, myggsäkert tält, bra skor, pannlampa och musikinstrument. Glöm inte kåsan och skeden också!

Mejla oss gärna på kamp@kolonierna.se om du har frågor, tankar eller idéer! Så ses vi i skogen!!! 😀

Protestläger i Gallok II

(english further down)

Vi vill meddela att lägret i Gallok i augusti fortfarande kommer att bli av. Detta trots att Beowulf meddelat att de tänker skjuta fram provborrningarna (info här och här). Det har varit ett stort pådrag och intresse från alla håll. Många som vill komma eller hjälpa till på något annat sätt. Många som är frustrerade och arga. Många som är peppade och inspirerade. Jag förstår om de är rädda!! Vi litar inte ett dugg på Beowulf, och oavsett när de kommer så tänker vi åka dit i augusti. Ju längre tid de väntar desto mer förberedda är vi på att hindra dem!

Så välkomna på läger den 7-9 augusti. Tillsammans klurar vi ut strategier, lär känna varandra och förbereder oss på alla sätt vi kan för att stoppa detta vansinne!

Jag förslår att alla ringer Kurt Budge och frågar va fan de håller på med: +44 (0) 20 3771 6993

*

We want to announce that the protest camp in Gallok is still gonna happen. This regardless of Beowulfs announcements about delaying the test drillings (info here). There has been a lot of interest from everywhere about this. Many people who wants to come or help in some other way. Many who are frustrated and angry. Many who are excited and inspired. I understand if they are afraid! We don’t trust Beowulf at all, and regardless of when they are coming we will go there in august. The longer time they wait the more prepared we are to stop them!

So welcome to the camp the 7-9 of august. Together we figure out strategies, get to know each other and prepare in all the ways we can to stop this insanity!

I propose everyone to call Kurt Budge to ask him what the fuck they are doing: +44 (0) 20 3771 6993

Anarki i norr-träff 16-20 juli i Gässjö

In english further down.

Den 16 till den 20 juli bjuder vi in till anarkistisk nätverksträff. Om du har lust är du välkommen innan och att stanna efter. Det är en träff öppen för alla som är intresserad av eller nyfiken på anarki och frihetlighet. För att vi ska ha lite koll på hur många som kommer vill vi gärna att du anmäler dig.

Tanken är att träffen ska vara mer praktiskt lagd, med gott om tid för att bara hänga och lära känna varandra bättre. Vi har preliminära förslag på programpunkter men alla är välkomna att bidra till programmet. Vi har också en önskan att planera och genomföra en aktion under träffen.

Förslag på workshops och infopunkter:
– Anlägga odlingsbäddar ws
– Trädklättring ws
– Lockons ws
– Självförsvar ws
– Vilseskogsinfo
– Byggprojekt
– Föreläsning om när byarna sprängdes – enskiftesreformen

Träffen är självorganiserad och vi skapar den tillsammans och det är knytis som gäller med maten.

Vi bor, lagar mat och har workshoparna utomhus, så det är tält och oömma kläder som gäller. Det finns några sovplatser under tak för den som saknar tält. Vid regn får vi försöka få plats i något av husen.

På grund av coronapaniken begränsar vi denna träff till max 50 personer (vilket knappast kommer uppnås) och vi ser till att hålla minst 2 meters avstånd till våra kamrater ifall du inte fått samtycke till närmare umgänge.

Kärlek och raseri Ⓐ

Between the 16th and 20th July we invite you to an Anarchist gathering in Gässjö, near Edsele. You are welcome to show up before and stay after the gathering is finished. The gathering is open for everybody who is interested in or curios of anarchy. We would appreciate if you register so we can get some idea of how many will show up.

We wish this gathering to be a bit more practical, with plenty of time to just hang around with people and to get to know each other better. We have some thoughts about possible topics on the agenda, but everyone is welcome to contribute. We also wish to do an action during the gathering.

Possible workshops and info:
– Making vegetable beds ws
– Tree climbing ws
– Lock-ons ws
– Selfdefence ws
– Vilse forest info
– Building projects
– Talk about enclosure reforms in so called Sweden (in swedish, translated if needed)

The gathering is self organised and we create it together. Bring your own food. We live, cook food and have the workshops outdoor so bring your tent and your outdoor clothes. It is possible to sleep ”inside” for a few people if someone don’t have a tent. If it rains we will have to find some space indoors in some of the houses.

Because of the corona panic we limit the possible numbers of people to maximum 50 (which we hardly will reach). And we make sure we keep minimum 2 meter distance to the nearest comrade, unless you have consent to be closer to each other.

Love and rage Ⓐ