Ojnareskogen

Uppdatering 2018: Nej till stenbrytning i Ojnareskogen! ”Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.”

Uppdatering 2014: Nu i mars börjar domstolsförhandlingarna om Ojnareskogens öde om och vi har ögonen på Nordkalk och SMA! Det är mycket som står på spel i Ojnare, bl.a. hela Sveriges miljölagstiftning. Går det att bryta kalk i ett område med ca 265 rödlistade arter och som är vattenskyddsområde för en sjö med oförorenat vatten så går det att spränga bort vilken bit av Sverige som helst.

ojn

Film på engelska om Ojnareskogen från sommaren 2012:

Direkt Aktion i Ojnareskogen är en film vi gjorde efter alla aktioner mot Nordkalks skövling i Ojnare sommaren 2012:

Hur fan tänkte dom i Ojnareskogen?:

På vår gamla hemsida ojnare.tumblr.com kan ni hitta massa om Ojnarekampen, från allt vi skrivit under tiden i lägret och filmer från kampen.

ojnareskogen@gmail.com