Förvilda

Det vi vill är rätt enkelt. Vi vill att betongen ska spricka upp i ett hav av örter, att kalhyggena får växa upp vilt och ifred från den ”hållbara” skogsindustrin, att de civiliserade människornas psyken, känslor, verkligheter och vardag befrias från civilisationens bojor, att haven fylls av liv och inte plast, att våra vilda vänner släpps ut ur sina burar, att förstöra den vetenskapliga objektifieringen som rättfärdigar allt ifrån våldtäkter till djurdissekering, att hierarkier omkullkastas, att luften befrias från sin dåliga andedräkt och mycket mycket mer.

Att nå dit är själva utmaningen.

Förvilda är bara ett namn på det du varje dag ser i ögonvrån, i asfaltssprickan, på ödetomten, utanför fönstret, i maskeringens ögonhål eller det fritagna djurets första steg utanför buren.

Jorden är arg och de som känner jorden känner samma ilska. Känn den du också!

What we want is quite simple. We want the concrete to crack up into an ocean of medicinal herbs, to let the clearcuts grow wild and away from the ”sustainable” forest industry, that the psyches of the civilized people, their emotions, realities and everyday life are liberated from the chains of civilized culture, that the oceans are filled with life and not plastics, that our wild friends are let out of their cages, to destroy the the scientific objectification which justifies everything from rapes to vivsection, that hierarchies are overthrown, that the air is liberated from its bad breath and so much more.

The challenge is to get there.

Förvilda, meaning ”Rewild” in Swedish, is just a name on what you see everyday in the corner of your eye, in the cracked asphalt, in the empty lots, outside your window, in the peepholes of the balaclava or the liberated animals first steps outside the cage,

The Earth is angry and those who feel the Earth feels the same anger. Feel it you too!

Förvilda 2018

17-24 Juni
Skogsläger i Ångermanland
Aktioner, workshops & diskussioner för en radikalare miljökamp och en värld utan förtryck
Tillsammans så skapar vi motstånd, samarbete och ett jävla kaos!

 

Det var ett tag sedan sist det var ett Förvildaläger så nu tänkte vi att det var dags igen. Vi kommer att hålla till ute i en fin gammal skog den här gången, utan tillgång till någon form av byggnad, toalett eller el. Det finns tillgång till en kallkälla, en å som flyter precis intill och en sjö inte så långt bort där en kan bada och fiska 15 min med bil kan en ta sig till en liten mataffär där det också finns wifi. Gällande täckning så tror vi att det i princip bara är Telia som funkar. Och för att alla ska känna sig så bekväma som möjligt så vill vi att lägret hålls drog-fritt.

Det kommer att bli ett fullspäckat schema på temat motstånd, skog och förvildning med allt ifrån knopar, självförsvar, trädklättring, inventering, delning av erfarenheter från olika kamper, och självmedicinering med örter till musik, lek och dans. Och under kvällarna kan vi laga vi mat, hänga och mysa runt elden ihop. Vi är sjukt peppade på det här och tror det kommer att bli en riktigt bra start på en vild och upprorisk sommar!

Hoppas att vi ses ute i skogen!

Kontakt:

För anmälanfrågor och om du vill hålla i en workshop emaila oss på forvilda@krutt.org. Uppge vilket namn du vill bli kallad och, om du vill, också hur vi kan komma i kontakt med dig. Efter det kommer du att få tillgång till mer djupgående information och fler detaljer gällande plats, workshops och liknande.

——————————————————————————————————-
English:
17-24 June
Forest camp in Ångermanland
Actions, workshops & discussions for more radical environmental struggles and a world without oppression.
Together we make resistance, friendships and a shit load of chaos!

 

It was a while since last time there was a Förvilda camp so we thought it was right about time. We’ll be staying out in a beautiful old forest this time, without access to any kind of building, toilet or electricity. There is a coldspring, a small river close by, and a lake not so far away where we kan swim and fish. In 15 min by car there is a small grossery store where they also have wifi. Regarding signal we believe it’s only Telia that’s working. And to make everyone feel as comfortable as possible we want to keep the camp drug free.

We already have a lot of things planned on the theme resistance, forest and rewilding with everything from knots, selfdefense, tree climbing, forest inventory, sharing experiences from different struggles, and self medication with herbs, to music, playing and dancing.And in the evenings we can cook food, hang out and have a cozy time around the fire together. We are really excited about this and think it’ll be a good start of a wild and rebellious summer!

Hope to see you in the forest!

Contact:
To sign up, questions, and if you wanna arrange a workshop, email us at forvilda@krutt.org. Tell us the name you want to go by and, if you want, also how we can get in contact with you. After that you can get access to more information and more details around location, workshops and so on.

Förvilda 2015

Information om plats och annat kommer här senare, men om du vill veta mer nu, kan du använda telefonnumret!  Lägertelefon; 0728409790

Kan vara nice att ta med grejer att äta och sova med. Vi fixar mat och vatten tillsammans!

Wohooo, så kul det blir och vad oorganiserade vi är!

forvilda@riseup.net

svenskaweb

Information about the location and other things will get here later, but if you want to know more right now, you can use the phonenumber! Campphone; 0728409790

Could be nice to bring stuff to eat and sleep with. We´ll get food and water toghether!

Wohooo so exited and unorganised!

forvilda@riseup.net

englishweb—————–

Förvilda 2013

Förvilda 2012

3 tankar kring ”Förvilda

Kommentarer är stängda.