Zines

MOTSTÅND: Den här texten är ett försök till en sammanställning över de senaste tio årens direkta aktioner inom miljörörelsen. Från Ojnare och framåt. I ett format som är enkelt att printa och vika. Sprid hur mycket ni vill!

RESISTANCE: This text is an effort to try to give an overview over the last ten years of direct actions within the environmental movement. From Ojnare and onwards. In a format easy to print and fold. Feel free to spread as much as you want!