Zines

MOTSTÅND: Den här texten är ett försök till en sammanställning över de senaste tio årens direkta aktioner inom miljörörelsen. Från Ojnare och framåt. Det finns två versioner: Första versionen är i ett format som är enkelt att printa och vika till ett häfte. I andra versionen är sidorna i vanlig ordning. Sprid hur mycket ni vill!

In English

RESISTANCE: This text is an effort to try to give an overview over the last ten years of direct actions within the environmental movement. From Ojnare and onwards. There are two versions: The first version is in a format easy to print and fold into a booklet. In the second version the pages are in the usual order. Feel free to spread as much as you want!