Träffar/Gatherings

Under en tio års tid har det anordnats olika former av träffar och läger. Det började med ”Förvilda” som hade sitt första läger 2012. På senare år har ”Anarki i Norr” blivit en samlingspunkt för anarkistiskt lagda i Norrland. Utöver det har det också anordnats träffar i Gállok nästan varje år sen ockupationen 2013.

Läs mer under respektive flikar.

During ten years time different kind of gatherings have been organized. It started with ”Förvilda” which had it’s first gathering in 2012. In later years ”Anarki i Norr” (”Anarchy in the North”) has been a place for the anarchistish bent i Norrland to gather. Except from that there has also been gatherings in Gállok almost every year since the ockupation 2013.

Read more in the tabs below.