Vill vi ha en effektiv polis? Svaret är NEJ.

Frågeställningen ’Vill vi ha en effektiv polis?’ skriver THOMAS AGNEVIK polisinspektör i en debattartikel i Norrköpings Tidningar. Mitt svar är NEJ. Jag ska försöka förklara djupare vad jag menar.

Artikeln handlar om att Thomas anser att romer är så vanligt förekommande ”brottslingar” att det är berättigat att registrera dem för att förhindra ”brott”, precis samma argumentation användes för ungefär hundra år sedan i Tyskland vad det beträffade judar. Thomas använder aldrig ordet rom i sin artikel istället får det vara underförstått i ord som ”turister” (som när vita säger: n-ordet). Ett register över människor från en folkgrupp är rasistiskt oavsett hur det används, att dra alla personer över en kam är fördomsfullt och det spelar ingen roll om det är effektivt.

Sedan på frågan om vi vill ha en effektiv polis… För vad? För att upprätthålla det rådande systemet som förstör för människor och natur i hela landet och i hela världen? Som opponent mot all sorts exploatering av alla slags varelser kan jag inte vara för en ”effektiv polis”. Polisens roll i samhället är att skydda de privilegierades intressen, den rollen har polisväsendet alltid haft och den kommer de förmodligen fortsätta att ha. Sverige är ett rikt kolonialist-land som genom sin fortgående kolonialism av människor och natur (både inom sitt eget rikes gränser och runt i världen) upprätthåller vissas privilegier i samhället.

För att komma vidare djupare måste vi kunna fråga oss vad ägande är. ”Jorden är inte ärvd av våra fäder utan lånad av våra barn”. Vi kan inte ”äga”, allt vi någonsin använder på jorden är lånat under vår tid av medvetande, till och med våra kroppar. När ett företag (t.ex. en butik) blir rånat på ”egendom” är frågan vart den sk egendomen först kom ifrån. Vilka naturområden utnyttjades för att få material till varan? Vilka människor utnyttjades för att producera varan? Systemet bygger på exploatering över hela världen och med vilken rätt har egentligen ett företag att exploatera de som inte har en chans att leva utan ett dåligt avlönat arbete i ”tredje världen”. Oavsett om det är lagligt eller inte är det inte rätt att utnyttja människor och natur, men polisen har inte en moralisk roll, moralen dumpas istället på enskilda människor som individer. Det är enligt detta samhälle individens ansvar att handla (shoppa) rätt för att minska orättvisor och miljöpåverkan, samtidigt är det ett totalt uddlöst svärd mot systemet som exploaterar (det är väl därför det marknadsförs så hårt).

För att komma ifrån det uttnyttjande systemet behöver vi göra motstånd mot det, vi behöver göra motstånd mot all slags rasism, inklusive den som är inbyggd i systemet. En av systemets viktigaste vapen för att göra människor passiva är att förvirra vad som är ”lagligt” med vad som är ”rätt”. Vi bör finna i oss själva vad som är rätt, det är för viktigt för att överlåtas åt andra (människor med privilegier och makt).

Thomas avslutar sin artikel med: ”Kan man alltså dra slutsatsen att svensk polis är rasistisk och nu förbereder nästa förintelse? Frågar du mig är svaret nej.”

Commemoration-for-the-victims-who-died-at-sea-in-Lampedusa-2343761

Tyvärr måste jag upplysa Thomas att dom faktiskt gör det, den förintelsen innebär inte gaskammare och massgravar på samma sätt, den innebär miljoners miljoner klimatflyktingar, totalförstörda ekosystem, över 300 personer döda utanför Lampedusa, utvisade irakiers säkra död, världsomspännande kalhyggen, döda älvar, cancerogena giftutsläpp från gruvor etc. allt för att en privilegierad folkgrupp i nord ska få behålla sina fina konsumerande samhällen.

Det är dags att göra motstånd tillsammans!

/Mos Eisley