Etikettarkiv: media

Hänsynslösa #SCA får svar på tal

Kampen om Jamtmyråskogen fortsätter. Så här svarar vi på en insändare från SCA;

Hänsynslösa SCA

Svar på insändaren ”Vi tar rimliga hänsyn till önskemålen från Gässjö” på Allhanda.se den 9/12.

Det är så mycket lurt med SCA:s insändare att vi väljer att svara på deras påståenden ett efter ett. Deras text är kursiverad.

SCA bjöd in de boende i byn till ett samråd

När det dök upp snitslar i skogen bakom vårt torp våren 2012 gick vi till skogsstyrelsen och fick avverkningsanmälan. Sen ringde vi SCA och sa att vi ville ha samråd. Den vi pratade med sa att den var fel person att tala med. Vi fick ringa igen, till en annan person. När vi väl fick tag på rätt person sa den att det inte var säkert att vi skulle få samråd. Vi läste på om FSC:s regler, och förstod att vi visst hade rätt till samråd. Vi var med i radio och berättade om hur SCA inte ville ge oss samråd, sen kom en från SCA på besök. Vi trodde det skulle vara ett samråd, men det var det visst inte, utan ett ”informellt informationsmöte”. Först därefter gick de med på att ha samråd! ”SCA bjöd in”?

och vi har även gjort en enkätundersökning i närområdet. Endast de boende på en fastighet uttryckte då att området har särskilda värden för dem.

De andra på byn har inte svarat på SCA:s enkät, men tystnad behöver inte betyda godkännande, dessutom är det fler som bor på den här ”fastigheten” än det bor i resten av byn.

Efter samrådet har SCA, tillsammans med den som var mest emot avverkningen, märkt ut en stig för att denna ska bevaras på ett bra sätt för framtiden.

Den som var mest emot? Vart fick de det ifrån!? Vi är många som är emot deras kalhyggen, även om de vill få folk att tro annat.

Stigen ska ”bevaras på ett bra sätt”?! I ett brev till oss skrev de lite mer utförligt, och där säger de att de ska lämna ”hänsynsstubbar” bredvid stigen, vad nu det kan vara. De säger också att de inte ska lägga ris på stigen eller köra sönder den, men det tänkte de väl göra i resten av skogen då. Det är en levande skog vi vill ha, inte stubbar på 1,3 meter.

Vid avverkningen kommer vi att anlägga en flerskiktad tallskog som ger framtida möjligheter till kontinuerligt skogsbruk.

Va? De tänker hugga ner skogen som finns, som är flerskiktad med träd i olika åldrar och arter, för att ”anlägga” en flerskiktad skog!? Det känns ju som en ganska onödig omväg.

Med tanke på att klagomålen kommer från ett fåtal personer, och området inte hyser naturvärden som gör det särskilt skyddsvärt, menar vi att dessa åtgärder är rimliga.

Klagomålen kommer framförallt från de som bor närmast skogen eftersom det är de som drabbas hårdast. Jamtmyråskogen är inte hårt gallrad och lever ett eget liv med flera rödlistade arter, en miljö som blir mer och mer ovanlig. Vad SCA, som är ett megaföretag med främsta målet att tjäna pengar tycker är en skyddsvärd skog är inte relevant, det visar bara på deras ignorans att de inte tar hänsyn till att skogen är viktig för oss. Vi bryr oss inte om vad som är skyddsvärt för dem, glöm aldrig bort att deras enda syfte är att tjäna pengar på att förstöra skog och sälja cellulosa.

Vi lyssnar gärna till synpunkter och bjuder in till samråd när så krävs. Detta innebär dock inte att enskilda individer har möjlighet att avgöra var eller när vi ska avverka i företagets skogar.

Det är fullkomligt orimligt att folk ska behöva buga och be i all framtid för att inte få sin livsmiljö förstörd bara för att SCA anser sig ha ensamrätt till ”företagets skogar”, de skogar som är hem för människor i trakten och som innehåller mängder av minnen och historier. Om SCA får fortsätta bor vi snart på en kal bergssluttning utan vare sig skog eller djur.

I dag har SCA i Ångermanland undantagit cirka 19 000 hektar produktiv skogsmark från skogsbruk.

19 000 hektar? Titta på deras kartor över sina ägor, de äger nästan hela Ångermanland. Hur många hektar är det?

 

SCAs ägor är markerade i grönt
SCAs ägor är markerade i grönt

När vi sköter skog för att utveckla sociala värden såsom friluftsliv och rekreation, gör vi detta där dessa värden kommer så många människor som möjligt till godo.

I glesbygden är vi aldrig många, hur tänker de då när de bara ska ta hänsyn där det ska komma så många som möjligt till del?

Det är SCAs skövling av skogarna och deras totala likgiltighet inför människors livsöden som gör att Ångermanland är en plats där människor inte kan eller vill bo. Hela Norrland blir bara en råvarukoloni.

/Malin och Hanna

 

När status quo blir det neutrala

bb1

När the black bloc (tillsammans maskerade människor) skyddar demonstrerande lärare från polisen och attackerar banker etc. i Rio de Janeiro skriver Sveriges Radio (8 okt):

”På dagen var demonstrationen fredlig. Men sent på natten förändrades det. De ökända ”black blocks” – de svartklädda anarkistgrupperna – tog över gatorna i Rio och vandaliserade förutom banker och butiker också det lokala parlamentet. Unga maskerade män slängde in brinnande träplankor i byggnaden, som målades svart av slagord.

På senaste tiden har alltfler demonstrationer runt om i landet kidnappats av anarkisternas ”blacki-blockis”, som de kallas här. Det är något som oroar politikerna, särskilt inför VM som hålls i Brasilien nästa år.”

Pinsamt SR! Nästa dag (9 okt) slår fackföreningen i ett uttalande fast, att lärarnas problem är en våldsam polisstyrka och de styrande i staden som avvisar förhandlingar – inte dom som deltar i black blocs. Mer info på Motkraft.

Idag (2 dec) skriver SR: ”Försenade flyg, toaletter som inte funkar. Kaos på flygplatser i Brasilien oroar inför fotbolls-VM”

Vem är privilegierad i det här sammanhanget? Folk i Rio de Janeiro har demonstrerat högljutt mot att regeringen satsar astronomiska summor pengar på fotbolls-VM medan skolor, vård och omsorg inte får ett skit. Är det verkligen toaletterna på flygplatsen som är problemet? Sveriges reportrar rapporterar utifrån ett svenskt privilegierat perspektiv om sådant som berör medelsvensken. Det kanske en inte ska klandra men det är ett tydligt exempel på att det inte går att vara så kallat ”objektiv.” Det är kanske svårt att intervjua en maskerad person som är mitt uppe i att slåss med polisen, men det borde inte vara så svårt att intervjua en random lärare som demonstrerar eller prata med en random demonstrant mot fotbolls VM. Men varför skulle utrikeskorrespondenter förväntas ta sådana risker (OBS! ironi)!

Det som oroar politiker borde inte ses som någonting negativt när det rör sig om att skapa rättvisa och frihet för alla. Om politiker som vill upprätthålla ett orättvist samhälle känner sig oroade är det en bra sak!