Etikettarkiv: inventering

Inventering i Rönnbäcken! #Rönnbäck

bild-1-ronnback bild-2-ronnback

Skogsinventering motiverar naturreservat i gruvhotade Rönnbäck

 

I Rönnbäck, strax söder om de kända turistorterna Hemavan och Tärnaby i Västerbottens län, har prospekteringsbolaget Nickel Mountain fått bearbetningskoncession för en storskalig nickelbrytning, trots undermålig utredning av naturvärdena. Nu har Skydda Skogen och Fältbiologerna, i samarbete med föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck, genomfört en naturvärdesinventering av skogen där gruvan är tänkt att ligga. Resultaten visar att området hyser månghundraårig skog med många rödlistade arter och signalarter, och det bör omgående skyddas.

– När jag stod på en av bergstopparna på Rönnbäcksnäset var jag omgiven av knotiga gamla tallar och utsikten ut över sjön och fjällen. Det var en helt absurd tanke att detta område om några år skulle vara täckt av dagbrott, högar av schaktmassor, och ett industriområde stort som Umeå stad, säger Lisa Behrenfeldt, Skydda Skogen.

Naturvärdesinventeringen visar att området har mycket höga naturvärden, med 35 rödlistade arter och ytterligare 30 signalarter, och totalt över 600 fynd av rödlistade arter och spår efter sådana arter. Inventeringen som gruvbolaget beställt hittade däremot bara nio rödlistade arter och missade mycket av områdets naturvärden. Tillstånden för gruvbrytning har alltså getts trots ett bristfälligt och missvisande underlag, och föreningarna som inventerat skogen menar att den borde bli naturreservat.

Gruvan har väckt glädjerop från lokalpolitiker, men också motstånd från den lokala föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck, som bland annat lyft fram riskerna med en gruva mitt i ett biflöde till Umeälven. Bara miljöprövningen återstår innan Nickel Mountain kan börja bryta.

– Rönnbäcknäset är en helt fantastisk plats med urgammal skog som måste upplevas på plats, säger Marie Persson, ordförande i föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck. Först då kan man få en uppfattning om området och riskerna med att anlägga en sådan storskalig nickelbrytning här, ett stenkast från Hemavan-Tärnaby och med all vattengenomströmning till Umeälven. Det är enormt värdefullt för oss att Skydda Skogen och Fältbiologerna gör det här. Vi uppmuntrar allt sådant stöd och hoppas fler vill hjälpa till; bland annat bör fågelliv samt fornlämningar utredas och dokumenteras.

Fältbiologerna har länge varit drivande i den debatt om gruvboomen som blossat upp de senaste två åren, och har varit på plats i Ojnareskogen på Gotland, Gállok utanför Jokkmokk och Norra Kärr invid Vättern i Småland/Östergötland, alla områden med höga naturvärden som hotas av gruvbrytning.

– Vi måste vara rädda om områden som Rönnbäck. Det här, att gruvor hotar miljö, dricksvattenkvalitet, lokalsamhällen och andra näringar som ger jobb, sker på många platser runt om i landet just nu. Regeringen vill att Sverige ska bli Europas ledande gruvnation. Det är enkelt för gruvbolag att få tillstånd att bryta mineral, och de betalar i stort sett ingenting i skatt, säger Maria Bergström, Fältbiologerna.

Kontakt

Lisa Behrenfeldt, styrelseledamot i Skydda Skogen
lisa.behrenfeldt@gmail.com, 0704 – 62 03 73

Maria Bergström, styrelseledamot i Fältbiologerna
marialenabergstrom@gmail.com, 0737 – 08 74 75

Marie Persson, ordförande i Föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck
marie@kvanne.se, 0738 – 06 98 48

 

Inventeringsläger i Rönnbäck

ronnbacken

Några mil söder om Tärnaby ligger detta fjällskogsområde som är hotat av planer på att anlägga en nickelgruva. Området som gruvbolaget vill ta i anspråk är lika stort som Umeå och ligger i direkt anslutning till Umeälven. Länsstyrelsen har föreslagit att Rönnbäcksnäset ska bli naturreservat, området är viktigt för samebyarna i området och att anlägga en gruva är ett direkt hot mot vattenkraftsdammen och dricksvattenförsörjningen längs hela älven.

I början av juli åker vi dit för att hjälpa till i kampen mot gruvan genom att uppmärksamma platsen och inventera de skogliga naturvärdena i området. Inventeringen är samtidigt en chans att komma ut och lära sig att inventera skog, med allt vad det innebär i form av att åldersbestämma tallar och känna igen rödlistade arter. Erfarna inventerare kommer att finnas på plats och alla som vill är välkomna att vara med!

Förhoppningsvis kommer vår inventering också att sammanfalla med en kulturinventering av arkeologiska spår efter de samer som verkat i området. Mer detaljerad information kring inventeringen kommer. Är du intresserad av att vara med?

kontakta Lisa:  lisa.behrenfeldt@gmail.com

Mer information om platsen finns i facebook-gruppen “Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby”