Solidaritet från Sydamerika: För moder jords rättigheter

Som ursprungsfolk från Iximulew, och från hela Abya Yala, anser vi att försvara vår jord är att försvara mänskligheten. Det är så vi uppfattar det utifrån vår kosmovision, eftersom jorden är den plats där vi samlever, där vi utvecklas som folk och nationer. Under de senaste åren har vi sett hur världen göder den industriella exploateringen genom gruvnäring, utvinning av olja och uppbyggnaden av stora vattenkraftverk vilket förstör våra folks territorium och lägger beslag på vattenresurserna samt förstör berg, dalar, skogar, växter och djur.

Förstörelsen av moder jord pågår inte bara i Abya Yala, utan även i Europa. Så även i området Ojnare på Gotland, i Sverige. På grund av detta, vill vi ge vårt fulla stöd till kampen och motståndet från kvinnor, män, bönder, ungdomar och barn som försvarar moder jord och området Ojnare.

De organisationer som utgör mayanätverket Waqib Kej vill, på grund av hoten om förstörelse av Ojnare, ett område där mer än 266 arter av växter och djur samlever;

Uppmana regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt att:

Respektera folkets rättigheter.

Avsluta processen som förstör skogen i Ojnare och se till att regeringen inte fortsätter privilegiera företagsintressen som skadar naturen.

Att polisen upphör att använda våld mot folket i Ojnare och dess pacifistiska motstånd, de använder sig av en universal rättighet att försvara naturtillgångar, vilka är hotade av företaget Nordkalk.

Vi begär att Nordkalk genast tar bort sina maskiner samt den personal som finns på plats i området, för att hejda den sociala konflikt som blossat upp.

Vi vill göra alla bröder och systrar uppmärksamma på detta och att vi hjälps åt att stödja och visa solidaritet för kampen i Ojnare, vi hyllar motståndet som folket i Ojnare gör för att försvara moder jord.

För rättigheten till jord och territorium.

Iximulew, Tzìkin Oxib`Oxlajuj Noj
Guatemala 07 september 2012.