Högsta domstolen: Partiellt PT i Nordkalk-målet.

Så här skriver högsta domstolen nu:
Partiellt prövningstillstånd i fråga om vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom om tillåtlighet har vid den aktuella prövningen av tillståndsfrågan. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklaras vilande. (T 3158-12)

Eftersom Högsta Domstolen inte är så bra på att uttrycka sig förståeligt, funderar vi på vad detta besked betyder. En tolkning är att dom ska undersöka lite vilken betydelse Miljööverdomstolens dom har för HD:s prövning av frågan. Resten av målet ligger fortfarande och väntar. Det verkar alltså som att dom ska undersöka fallet närmre men det är fortfarande oklart om dom ska ta upp om Nordkalk alls ska få bryta. Vi har inte pratat med en jurist så det här är vår tolkning.