The Gállok Struggle in French & Norwegian #Kallak

Here are a few recent clips from the media/blogs on #Kallak. / Har kommer några aktuella klipp från media/bloggar om #Kallak.

NRK Finnmark (Norwegian): http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms-og-finnmark/dkfi01015713/07-08-2013#t=54m34s

Terre des Sames: ”La Laponie en danger” (French): http://www.terre-des-sames.com/la-laponie-en-danger/