Oväder i nättras + några artiklar / Storm last night + a few articles #kallak

Image

I nättras var det lite kaos ett tag när tusen liter vatten hälldes på #kallak och åskan dundrade sina sköna toner. / It was a bit chaotic for awhile last night when a thousand litres of water rained down on #kallak and thunder rumbled over the camp.

Här finns några artiklar om Gállok båda på svenska och engelska. Sprid gärna!/ Here are a few articles on Gállok both in Swedish and English. Feel free spread them!

Ovälkommen gruva / Unwelcome mine. (på svenska)

When you dishonour my flag, you dishonour my people. (English)