Ojnareskogen i media

Kampen för Ojnareskogen på norra Gotland har varit stornyheter i media de senaste veckorna. Här kommer en sammanfattning med länkar till de pressklipp som finns uppe på nätet.

ctrl-c ctrl-v:at från Fältbiologerna