Och så tystnad i #Gállok #kallak

Tinitus infinner sig efter allt tomult och oljud. Snut och bolag har åkt, kvar är Securitas och hål i marken med högar av sten. Vi Gállokjavvre hörs fiskarnas plumsanden och fåglarnas sång på nytt.