..och neråt slår jag när jag uppåt slickar

Till stöd för Jenny Wenhammar:
Partipolitik handlar i slutändan alltid om att underkasta sej den egna organisationen. Organisationens högsta intresse, över andra mål och ideal, är alltid sin egen överlevnad. Miljöpartiet köper sej respekt och inflytande hos makten, staten och dom privilegierade genom att rätta sej i leden och spela efter deras regler, genom att offra sina egna gräsrötter och vända ryggen mot dom som kämpar för en värld fri från förtryck och kolonialism.

Att kämpa tillsammans med andra är jätteviktigt, men det betyder inte att vi måste ha styrelse, vissa med mer makt och talesrätt eller som mål att skaffa oss mer makt.
Att kämpa tillsammans kan ge friheten att välja sin egen kamp och sina egna tillvägagångssätt. Att kämpa tillsammans kan vara att uppmuntra olika initiativ, inte att tysta dom som vill och vågar!