Nyheter från periferin 6:e Februari 2015.

Lägret i Jamtmyråskogen/Vilseskogen närmar sig, 16 februari – 1 mars håller det på, men kom när du vill och kan! Nya provbrytningar är på gång i Sápmi, motståndet laddar upp och vi startar en podcast som du kan vara med att göra!

SVENSKA PDF Ladda hem, skriv ut och sprid!

The camp in Jamtmyrå-/Vilseforest is happening soon, 16 Februari – 1 Mars is it, but come whenever you want! New testminings are planned in Sápmi, the resistance is charging up and we are starting a podcast project that you can join!

ENGLISH PDF Download, print and share!

READ ENGLISH BELOW THE SWEDISH TEXT

REBELLRADIO

NU STARTAR VI EN UPPRORISK/ANARKISTISK/ UTOMPARLIAMENTARISK POD OCH VI VILL BJUDA IN ATT DELTA I PROJEKTET!
Vi hatar det här jävla kapitalistiska samhället och vill förändra det i grunden. Tanken är att olika personer som för kamp eller gör coola projekt ska höras i radio-avsnitt. Hur avsnitten ska vara är upp till dom som gör dom. Vi tänker att enkla samtal vänner emellan är ett sjyst sätt att få sagt det som behövs utan att behöva debattera eller bli kommenterad och det vore jättekul om du/ni vill vara med! Det finns alla möjliga varianter på hur en kan göra ett program, om du/ni vill göra ett program själva är det jättebra, annars kan vi göra intervjuer eller hitta på något.

Podden får vara på andra språk än svenska om dom som deltar känner sig mer bekväma med det! Vi vill inte att programmet ska domineras av vita/normis/ hetero/cis/medelklassmän (eftersom dom dominerar resten av samhället). Dom som gör ett avsnitt får prata om sin kamp, det kan bli lite skevt om vita pratar om den strukturella rasismen eller cis-män pratar transkamp om ni förstår. Vi vill synliggöra dom som inte får vara med så mycket i andra mediakanaler. Du behöver inte identifiera dig med någon speciell -ism för att vara med, men inte förespråka parlamentarism (partipolitik) eller ekonomisk tillväxt som lösning! Det ska va en anti- hierarkisk pod. Konflikterna som finns i samhället är norm här, vi ska inte behöva förklara att det finns sexism, funkofobi, rasism, miljöförstöring etc. utan ta diskussionen vidare och visa på det mångfaldiga motståndet mot rådande normer och system! Den här podden är av och för oss som bryter med normsamhället.

Tänkt målgrupp: Folk som är öppna för utomparlamentarisk kamp.

Tipsa oss även om bra människor som kan tänkas vilja vara med! Vi hoppas kunna peppa igång massa häftigt motstånd med hjälp av podden! Var inte rädd att fråga saker eller var med i projektet och påverka hur det ska gå till! Vi hjälper till med tekniken och allt som behövs!

kolonierna.se/rebellradio

BOLIDEN FÅR TILLSTÅND ATT PROVBRYTA

Rocksjöliden ligger i Örnsköldsviks kommun. Domen slår Mark- och miljödomstolen fast (första instans). Området ligger i Vilhelmina södra samebys viktigaste vinterbetesland och beslutet betyder att kolonisatörens myndigheter inte hörsammade samebyns överklagande.

LAEVAS SAMEBY ÖVERKLAGAR GRUVPLAN

– Vi har ändrat inställning till den här Viscariafyndigheten. Vi måste slå vakt om de marker vi har kvar, säger samebyns ordförande Niila Inga. Bolaget Avalon Minerals har mutat in två områden norr om Kiruna för gruvor och om dom får igång en, kan det bli en till.

SKOGSLÄGER

Det bjuds in till skogsläger de sista två veckorna i februari! Vi kommer att inventera delar av den hotade vilseskogen, åka skidor, diskutera olika metoder för att motarbeta skogsbolag, spela in radio, bygga snögrottor, se film och genomföra aktioner.

För mer information mejla kamp(a)kolonierna.se så skickar vi allt du behöver veta! Fråga annars! 🙂

PGP-Nyckel

Det kan vara bra att vara på säkra sidan med myndigheter som övervakar och företag som smider ondskefulla planer. För att skicka och ta emot krypterad information, använd PGP!

Vi har nu en PGP-nyckel som ni kan använda för att skicka information krypterat om ni vill och behöver. Kolla in på kolonierna.se under fliken tipsa/contact för att hitta den och lära er använda Pretty Good Privacy!

KORTNYHETER

  • Miljöpartiet skiter i Ojnare. Viktigare att regera?
  • Plundring eller utveckling, konferens i Ume 21-22 feb. www.jordensvanner.se
  • LKABs gruvplaner kritiseras och bolaget kan gå i förlust första gången på 6 år pga låga malmpriset.

 

ENGLISH

 

REBELLRADIO

Now we are starting an insurrectionary/ anarchistic/anti-parliamentary-politics pod and we want to invite you to join the project!

We hate this fucking capitalistic society and we want to change it fundamentally. The idea is to let different people that are struggling or are making cool projects be heard in different episodes. How you make an episode is up to the individuals making it. We’d like it to be more like friendly conversations than a debate. It would be really great if you wanted to join!

There are several way to make an episode, if you want to make one yourself that’s great, if you want to be interviewed that’s also good! 🙂

The pod can be in other languages than Swedish if the participants feel more comfortable so. We want the episodes to not be dominated by white/norm/ hetero/cis/middle class men (because they have all the space everywhere else). The people talking can talk about their struggle, it’s a bit strange if cis- peps are talking trans-struggle for example. We want the people that are otherwise invisible to be heard. You don’t have to identify with a certain ism to join, but you cannot advocate party politics or economic growth as solutions.

It’s also supposed to be an anti hierarchical pod. The conflicts present in society is the norm here, you don’t have to explain there is sexism, funkophobia, racism, environmental destruction etc. rather take the discussion further and show the diverse resistance against the existing norms and systems. This pod is by and for us that break with the present norms!

The target group is people interested in struggle outside the parliament.

Also tell us if you know some nice people that can be heard! We hope to inspire a lot of cool resistance through this pod. Don’t be afraid to ask things or join the project to also make the decisions. We help you with the technology and everything!

kolonierna.se/rebellradio

 

BOLIDEN CAN TESTMINE

Rocksjöliden is in Örnsköldsviks municipality. The decision was made by Mark- och miljödomstolen (the first instance). The area is in Vilhelmina south sameby’s most important winter grace area for the reindeer and the decision means that the colonizer’s courts did not listen to the saami.

LAEVAS SAAMI VILLAGE APPEAL MINING PLANS

– We have changed our minds about this Viscaria mining plan. We have to guard the lands we still got left, says the saami village’s Niila Inga.
The corp Avalon Minerals has plans for two areas north of Kiruna and if they start one, they could start both.

FOREST CAMP

You are invited to a forest camp in the last two weeks of February! We will do inventory in different parts of the threatened Vilseskogen, go skiing, discuss different methods of resisting the logging companies, record our own radio, build snow huts, see films and make actions.

For more info: kamp(a)kolonierna.se

PGP-Key

It can be a good thing to be secure when government is spying and evil corporations are planning disasters. To send and recieve encrypted information use PGP!

We have a PGP-key you can use to send us information encrypted if you want and need to. Check out kolonierna.se under tipsa/contact to find it and learn how to use it.

SHORT NEWS

The green party don’t give a fuck about Ojnare anymore, as long as they can rule with the social democrats.

Plundering or development, conference in Ume – 21-22 Feb. www.jordensvanner.se

LKAB’s mining plans are criticized and they also run the “risk” of not making profits this year.