Kampen fortsätter brottet ska stoppas! #kallak /the struggle continues and the mine shall be stopped.

Reindeer herding area. Respect indigenous rights /us local people
Reindeer herding area. Respect indigenous rights
/us local people
Konsertblockad
Konsertblockad
Morning picture of the camp 18/8 2013
Morning picture of the camp 18/8 2013

The camp still lives and you are invited to visit! Drink some coffee in Café Blockade and talk about mining, capitalism, civilization, whatever or just fun things. We have a lot of fun so come visit! 

Lägret och kampen fortsätter leva och du är inbjuden! Drick kaffe på Café Blockad och prata om gruvor, kapitalism, civilisationen, vadsomhelst eller bara kul saker. Vi har det bra och skoj här så kom och besök oss!