Kalkdomarna är ett hån

Den 2:a juni kom domarna från mark- och miljödomstolen att de båda bolagen Svenska Mineral och Nordkalk ska få tillåtelse att bryta upp Ojnareskogen på norra Gotland. 2006 togs Ojnaremyr bort från Natura 2000 av Mona Sahlin, 2009 togs stoppregeln som garanterade skydd av Natura 2000 områden bort ur miljöbalken av Andreas Carlgren, 2009 dömde en domare som inte hade någon erfarenhet av miljömål att Nordkalks brott skulle få tillstånd. Brotten ligger i en planerad nationalpark som skulle bli Gotlands första, inom tre Natura 2000 och i ett vattenskyddsområde för öns reservvattentäkt. 

Dessa domar är inte bara en katastrof för kommande generationer utan även ett hån mot varenda omställare i det här landet. Dessa domar som ger industrin rätt att sabotera grundvatten och världsunika naturområden är ett hån mot varenda person som försöker göra bra saker för naturen. De är ett hån mot varenda sopsorterare och skräpplockare, ett hån mot varenda ekobonde och cykelpendlare, ett hån mot oss alla. Det här är personligt. Regering, riksdag, rättsväsende och industri skrattar åt oss när vi försöker kompostera vårt avfall för att göra världen bättre. Dom försöker förnedra oss som kämpar varje dag för att minska utsläpp och göra världen säker att bo i för kommande generationer. Men vi ger oss inte så lätt och det vet ni!

/Några edsvurna fiender till gruvindustrin