Inte bara Nordkalk…

När gamla damer, ungdomar, barnfamiljer och andra sätter sig framför avverkningsmaskinerna så är det inte bara Mellanskog och Nordkalk de motsätter sig. Det kanske verkade märkligt när 70 poliser kom ut i skogen för att underlätta förödelsen av människors och andra varelsers livsmiljö, men så länge samhället kräver så mycket “resurser” kommer polisen att hjälpa till. När vi går ut i skogen och stoppar arbetet för Nordkalk så motsätter vi oss indirekt Sveriges metallindustri, betongindustri, kärnkraftsbyggen, vapenindustri och det moderna sättet att leva. De nya motorvägarna regeringen vill bygga, som Förbifart Stockholm, behöver betong som måste komma någonstans ifrån. Det kan vara Ojnareskogens kalksten eller något annat områdes kalk. De turister som motsätter sig kalkbrytning på Gotland men inte har något emot “utvecklingsprojekt” som Förbifart Stockholm har missat en viktig del av analysen. Någon annan i något annat land ska gärna få ta skiten, bara inte vi drabbas här. Ett annat exempel på det är de som vill ha kärnkraft men motsätter sig att de vidriga urangruvorna öppnas i Sverige. Anledningen till att det kommer 70 poliser och att det här området ses som riksintresse är att staten kräver att få sina resurser och de tänker använda det våld som krävs för att få sin vilja igenom. Det är inte bara Nordkalk, det är hela det moderna komplexet.