#Elsipogtog

elsipogtog

The struggle against exploitations, especially in indigenous lands, is growing. Everywhere the dominant culture demands more land, more resources, at the expense of the locals and the rest of nature.  And everywhere, we fight back.

In Gállok environmentalists, anarchists and Saami (the indigenous people of northern Europe) fought together to stop the opening of new mines in reindeer herding areas, and we will continue fighting together to stop exploitations of what gives us life.

Today some mining resisters came together to show support for the struggle against fracking in Elsipogtog in Turtle Island (North America). Your fighting spirit gives us hope and inspiration.

Same struggle, different battles

 

Kamp mot exploateringar, speciellt bland ursprungsbefolkning, växer överallt. Överallt kommer den dominerande kulturen och kräver, mer mark, mer resurser, på bekostnad av lokalbefolkning och resten av naturen. Överallt kämpar vi emot.

I Gállok förenades miljökämpar, anarkister och samer för att stoppa gruvetableringar mitt i renbetesland, och vi kommer fortsätta kämpa tillsammans mot exploateringar av det som ger oss liv.

Idag samlades några gruvmotståndare i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) för att visa sitt stöd för kampen mot fracking i Elsipogtog på Turtle Island (Nordamerika). Eran kämparglöd ger oss hopp och inspiration.

Samma kamp, olika platser.

 

 

 

En tanke kring ”#Elsipogtog

  1. Detta värmer hela mitt hjärta. När jordens folk reser sig som ett, så kommer Babylon att falla.
    Bless!

Kommentarer är stängda.