Det saknas en pusselbit…

Igår var polis och övade med sina hundar i Ojnareskogen. Varför just där just nu? Var de verkligen just där för att de brukar vara där? Inte alla är överens om det. Förbereder de sig för något?

I Högsta Domstolens uttalande säger de att de ska kolla vilken betydelse den förra domen från MÖD har för deras dom. Är inte HD Sveriges högsta instans? Har inte HD makt att ändra ett domslut från lägre instans? Vill de ha något att skylla på om de inte stoppar Nordkalk när de ska göra sitt avgörande?

Det är något som saknas här. Något vi inte får veta. Vad är förklaringen? Vilken är den saknade pusselbiten?