Det blev lite böter! #Gállok #kallak

Det blev 40 och 60 dagsböter x50kr för de två första rättegångarna efter slaget i Gállok. Även i rätten går gruvbolagens intressen före mänskliga rättigheter, vilket en av försvarsadvokaterna menade. Vi samlar in pengar här, urbergsgruppen har samlat pengar och stödkonserter har ordnats. Om du vill sälja bullar för att bidra går det fint! 😉

Oddasat