Call for actions in #kallak Gállok, Sapmi.

Letter for Actions in #kallak Gállok in Sapmi, Sweden.

Right now there is a battle against mining in Sapmi, north of Sweden, going on. We have barricaded the road leading to the site where Beowulf mining Plc. want to make test mines. This is the sami peoples lands stolen by the swedish state and colonized since way back. We stand in solidarity with indigenous culture and fight against the megamachine of mining. The swedish police are now on the site removing obstacles to help the mining corporation proceed. At least 6 people have been arrested already but protests are still going on. For five days the police have this special mission to help the evil corporation, that’s why we need people now!

This is a strategic battle, if the resistance to the mine is strong enough Beowulf will not be able to sell the mining site to another corporation (which is their plan). There is a security radius of 150m from the test pits, if people are inside those the corp. are not able to detonate explosives. How far is this corporation ready to go? Are they ready to blow people up to get their ore? We don’t know but we are ready to die to stop them. Solidarity protests, new warriors, prayers, actions and whatever you can imagine to help is/are welcome!

For everything wild and free!

more info at: www.kolonierna.se

——-

Brev för aktioner i #kallak Gállok, Sapmi Sverige.

Just nu pågår en strid mot en gruva i Sapmi, norra Sverige. Vi har barrikaderat vägen som leder till platsen som Beowulf mining plc. vill spränga. Det här är samers land som stulits av svenska staten och koloniserats i generationer. Vi står upp i solidaritet med ursprungsbefolkning och naturnära uppehälle mot megamaskinen som kallas gruvnäring. Den svenska polisen är nu på plats i Kallak för att ta bort hinder och hjälpa gruvbolaget att fortsätta sina planer. Minst 6 personer är redan gripna men portesterna fortsätter. I fem dagar har polisen uppdrag att hjälpa det ondsinta företaget att spränga testgruvan, därför behövs folk just nu!!!

Detta är ett strategiskt slag, om motståndet mot gruvan är riktigt starkt i detta skede blir det svårare för företaget att sälja gruvfyndigheten (vilket är deras plan). Det finns en säkerhetsradie på 150 meter från testbrotten under sprängning, om folk befinner sig inom dessa är det inte lagligt att spränga. Hur långt är Beofulf beredda att gå? Är dom beredda att spränga folk i luften för sin malm? Vi vet inte men vi är redo att dö för att stoppa dem. Solidaritets demonstrationer, nya krigare, böner, aktioner och allt du kan hitta på är allt välkommet!

För allt vilt och fritt!

mer info på: www.kolonierna.se