Annie Lööf kom till Visby

Annie Lööf kom till Visby för att prata med besöksnäringen. Vi tyckte därför det var tillfälle att påminna henne om vilken vinst en nationalpark, i motsats till ett kalkbrott, skulle vara för just denna näring.


Ett par Ojnarekämpar gav sig av till flygplatsen och tillsammans stod vi där och mötte upp Annie. Vi fick en pratstund med henne där hon uttryckte att hennes parti jobbar intensivt för frågan. Hon nämnde att hon tycker att vår, och naturvårdsverkets, åsikt att en nationalpark runt kalkbrottet är omöjligt är “grus i maskineriet”. Hon menar att det skulle blidka båda sidor. Vi menar att kalkbrott och nationalpark är oförenligt eftersom vattnet tar underliga och oförutsägbara vägar genom gotlands berggrund och ett stort hål mitt i nationalparken skulle påverka vattensituationen i hela området!


Detta brev överlämnades till Annie tillsammans med en Ojnare-pin som vi hoppas används flitigt!