The Gállok Rebellion

Det här är vår version av vad som hände i Gállok 2013. Det är en film om kampen mot gruvbolaget Beowulf Mining Plc.