Förvilda

Förvilda 2018

Information kommer snart!

17-24 Juni, Ångermanland

Information is coming soon!

Förvilda 2015

Click here for information in English.

Information om plats och annat kommer här senare, men om du vill veta mer nu, kan du använda telefonnumret!  Lägertelefon; 0728409790

Kan vara nice att ta med grejer att äta och sova med. Vi fixar mat och vatten tillsammans!

Wohooo, så kul det blir och vad oorganiserade vi är!

svenskaweb

Det vi vill är rätt enkelt. Vi vill att betongen ska spricka upp i ett hav av örter, att kalhyggena får växa upp vilt och ifred från den ”hållbara” skogsindustrin, att de civiliserade människornas psyken, känslor, verkligheter och vardag befrias från civilisationens bojor, att haven fylls av liv och inte plast, att våra vilda vänner släpps ut ur sina burar, att förstöra den vetenskapliga objektifieringen som rättfärdigar allt ifrån våldtäkter till djurdissekering, att hierarkier omkullkastas, att luften befrias från sin dåliga andedräkt och mycket mycket mer.

Att nå dit är själva utmaningen.

Förvilda är bara ett namn på det du varje dag ser i ögonvrån, i asfaltssprickan, på ödetomten, utanför fönstret, i maskeringens ögonhål eller det fritagna djurets första steg utanför buren.

Jorden är arg och de som känner jorden känner samma ilska. Känn den du också!

forvilda@riseup.net

Information about the location and other things will get here later, but if you want to know more right now, you can use the phonenumber! Campphone; 0728409790

Could be nice to bring stuff to eat and sleep with. We´ll get food and water toghether!

Wohooo so exited and unorganised!

What we want is quite simple. We want the concrete to crack up into an ocean of medicinal herbs, to let the clearcuts grow wild and away from the ”sustainable” forest industry, that the psyches of the civilized people, their emotions, realities and everyday life are liberated from the chains of civilized culture, that the oceans are filled with life and not plastics, that our wild friends are let out of their cages, to destroy the the scientific objectification which justifies everything from rapes to vivsection, that hierarchies are overthrown, that the air is liberated from its bad breath and so much more.

The challenge is to get there.

Förvilda, meaning ”Rewild” in Swedish, is just a name on what you see everyday in the corner of your eye, in the cracked asphalt, in the empty lots, outside your window, in the peepholes of the balaclava or the liberated animals first steps outside the cage,

The Earth is angry and those who feel the Earth feels the same anger. Feel it you too!

forvilda@riseup.net

englishweb

En reaktion på ”Förvilda

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *