månadsarkiv: september 2012

Är du redo?

Är du redo att rycka ut till Ojnareskogen om något illa händer här? Med det färska minnet av hur TV-eken dödades vet vi på ett ungefär hur polisen vill att skövlingen av Ojnare ska se ut, dvs så lite som möjligt. Helst en natt utan människor i skogen. Gärna när de lurat alla. Med massa poliser på väg tillbaka till ön (för att öva sina hundar) kan vi inte slappna av. I dagsläget har Nordkalk igen laglig rätt att avverka eller markbereda och de vill inte vänta på HD. Det kanske inte är troligt att polisen hjälper dem innan HD avgjort om de stoppar arbetet tillsvidare eller inte, men det är bra att vara beredd på det värsta. Ojnareskogen är för stor att fällas på en natt men vi vill att den får stå kvar orörd från och med nu. Är du redo att komma till skogen om något händer skriv ett mejl till ojnareskogen@gmail.com med namn och telefonnummer. Skriv gärna på hur kort varsel du kan vara i skogen.

Det saknas en pusselbit…

Igår var polis och övade med sina hundar i Ojnareskogen. Varför just där just nu? Var de verkligen just där för att de brukar vara där? Inte alla är överens om det. Förbereder de sig för något?

I Högsta Domstolens uttalande säger de att de ska kolla vilken betydelse den förra domen från MÖD har för deras dom. Är inte HD Sveriges högsta instans? Har inte HD makt att ändra ett domslut från lägre instans? Vill de ha något att skylla på om de inte stoppar Nordkalk när de ska göra sitt avgörande?

Det är något som saknas här. Något vi inte får veta. Vad är förklaringen? Vilken är den saknade pusselbiten?

Tack alla som visar solidaritet!

Vi har fått en hel hög mejl från Latin- och Sydamerika från människor som vill visa solidaritet med vår kamp i skogen. Vi är inte ensamma här ute och det här är en fråga som inte bara rör norra Gotland. Världen över förtrycks människor och andra varelser av stater och industri för att hålla civilisationens hjul rullande. Hela tiden offras natur och framtida förutsättningar för liv på grund av vissa människors girighet.

Här är vårt svarsbrev:
Hej.
Vi tackar så hemskt mycket för alla solidaritetsbrev och hoppas att vi, jordens invånare, kan vinna frihet och skydd av moder jord. Vi skickar lyckönskningar till alla som kämpar för moder jord och sin överlevnad världen över! Hoppas vi ses och att vi genom samarbete övervinner allt förtryck!

Solidaritet från Sydamerika: För moder jords rättigheter

Som ursprungsfolk från Iximulew, och från hela Abya Yala, anser vi att försvara vår jord är att försvara mänskligheten. Det är så vi uppfattar det utifrån vår kosmovision, eftersom jorden är den plats där vi samlever, där vi utvecklas som folk och nationer. Under de senaste åren har vi sett hur världen göder den industriella exploateringen genom gruvnäring, utvinning av olja och uppbyggnaden av stora vattenkraftverk vilket förstör våra folks territorium och lägger beslag på vattenresurserna samt förstör berg, dalar, skogar, växter och djur.

Förstörelsen av moder jord pågår inte bara i Abya Yala, utan även i Europa. Så även i området Ojnare på Gotland, i Sverige. På grund av detta, vill vi ge vårt fulla stöd till kampen och motståndet från kvinnor, män, bönder, ungdomar och barn som försvarar moder jord och området Ojnare.

De organisationer som utgör mayanätverket Waqib Kej vill, på grund av hoten om förstörelse av Ojnare, ett område där mer än 266 arter av växter och djur samlever;

Uppmana regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt att:

Respektera folkets rättigheter.

Avsluta processen som förstör skogen i Ojnare och se till att regeringen inte fortsätter privilegiera företagsintressen som skadar naturen.

Att polisen upphör att använda våld mot folket i Ojnare och dess pacifistiska motstånd, de använder sig av en universal rättighet att försvara naturtillgångar, vilka är hotade av företaget Nordkalk.

Vi begär att Nordkalk genast tar bort sina maskiner samt den personal som finns på plats i området, för att hejda den sociala konflikt som blossat upp.

Vi vill göra alla bröder och systrar uppmärksamma på detta och att vi hjälps åt att stödja och visa solidaritet för kampen i Ojnare, vi hyllar motståndet som folket i Ojnare gör för att försvara moder jord.

För rättigheten till jord och territorium.

Iximulew, Tzìkin Oxib`Oxlajuj Noj
Guatemala 07 september 2012.

Högsta domstolen: Partiellt PT i Nordkalk-målet.

Så här skriver högsta domstolen nu:
Partiellt prövningstillstånd i fråga om vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom om tillåtlighet har vid den aktuella prövningen av tillståndsfrågan. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklaras vilande. (T 3158-12)

Eftersom Högsta Domstolen inte är så bra på att uttrycka sig förståeligt, funderar vi på vad detta besked betyder. En tolkning är att dom ska undersöka lite vilken betydelse Miljööverdomstolens dom har för HD:s prövning av frågan. Resten av målet ligger fortfarande och väntar. Det verkar alltså som att dom ska undersöka fallet närmre men det är fortfarande oklart om dom ska ta upp om Nordkalk alls ska få bryta. Vi har inte pratat med en jurist så det här är vår tolkning.